Условия за кандидатстване

 

Образователната програма за магистър е базирана върху подготовката в  бакалавърска степен.

За кандидатстване се изисква диплома за завършена бакалавърска степен с успех не по-малко от добър или магистърска степен в областта на всички науки.

През академичната 2020-2021 година в програмата ще бъдат приемани студенти с диплома за завършена бакалавърска степен с успех, не по-нисък от добър, или магистърска степен в областта на социалните, стопанските, правните, хуманитарните или педагогическите науки.

 

Документи за кандидатстване се приемат от 10 септември до 30 септември 2020 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032 261 358:

 

• Диплома (или уверение) за завършена бакалавърска или магистърска програма със среден успех от семестриалните и държавните изпити най-малко „добър".

•   Мотивационно писмо.

•   Електронен адрес и телефонен номер за обратна връзка.

 

Ръководител на програмата е доц. д-р Меглена Златкова.

Електронна поща: m_zlatkova@yahoo.com, тел. 032/261-433.

Координатор на програмата: Кремена Цанкова 032/261-433.

 

Резултатите от класирането, датите за обявяване на приетите кандидати и информация за обучението се публикуват на специализирания сайт на програмата: http://smk.logos.uni-plovdiv.net.