Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2020 до 30.09.2020 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

 

Покана за участие в безплатен семинар по роект e-MEDIATION - Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове, изпълняван от БТПП и фондация „Право и Интернет". Моля потвърдете своето присъствие на тел.: 032 908998, 02 8117 489 или на e-mail: office@pcci.bg , g.dimitrova@bcci.bg до 28 септември 2018 г.

Предварителна програма и регистрационна форма.

 

Срокът за подаване на документи за магистърската програма "Социална медиация и комуникация" е от 10 до 28 септември 2018 г. За повече информация: тук

 

Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС

На 19. 03. 2018 г. се дипломираха социалните медиатори от випуск 2017 г. на  Философско-исторически факултет, катедра Етнология. Дипломите връчи адв. Елиза Николова - председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България.

Разписание на учебните занятия за 1 семестър 2017/18

Разписание на учебните занятия за 2 семестър 2017/18

Класирани в МП "Социална медиация и комуникация" за учебната 2017/18 и записване до 10.10.2017

Срокът за подаване на документи за магистърската програма "Социална медиация и комуникация" е от 9 до 26 септември 2017 г. За повече информация: тук

На 16.09.2017 г. от 10,00 часа в 20 с.з. (Ректорат, ет. 2) ще се проведе изпитът по Английски език при гл.ас. д-р Витана Костадинова.

Магистърска програма

Социална медиация и комуникация

Защо социална медиация и комуникация?

 

Усилващите се миграционни вълни, бежанците, свободно движение на хора, сгъстени срещи между различни култури, разделянето и неразбирането на членовете на традиционни досега и нововъзникващи общности, нови граници, нови институции, които повлияват върху всекидневния ни живот са предизвикателства, които изискват помощ и посредничество при конфликти и кризи в общности и групи, между индивиди и институции.

Социалната медиация обхваща всички полета на съвременните общества и трансгранични общности, като се обръща към взаимодействието и създаването на социални връзки между индивидите и групите, между личностите и общностите, между гражданите, групите и институциите. Чрез своите дейности, осъществявани в различни контексти, тя се стреми да постигне диалог, единомислие, познание и опит, като използва практики на посредничеството и различни форми на комуникация в областта на културата, обществото, правото, труда, икономиката, образованието, здравеопазването и др.

Използването на посредничество, както и помощ в комуникацията и взаимодействието, които са алтернативен метод за разрешаване на проблеми и конфликти чрез диалог, изисква нов тип експерти и налага професията на медиатора.