Избираеми дисциплини

  • Комуникативни и поведенчески стратегии (Дебати)
  • Лидерство и екипна съвместимост
  • Социална работа със случай
  • Социална работа с група
  • Власт и култура
  • Религиозни общности
  • Антропология на наследството
  • Динамика на етничността
  • Ромите: граници, неравенства, символи