Със съдействието на Дирекция „Социално подпомагане" – Пловдив и нейният директор Надя Танева студентите има възможност да участват в реални ситуации на социално посредничество и медиация.

Студентите имат възможност да участват в симулации по медиация.

Участниците в програмата са включвани и в дейности по социална медиация чрез реално участие в инициативи на „Хлебни къщи" България, а от тази учебна годсина – 2015-2016 и в инициативи на „Фабрика за идеи".